Back

L’any 1988, la Universitat de les Illes Balears (UIB), a través del departament de matemàtiques i informàtica, llavors dirigit per Josep Blat i sota el rectorat de Nadal Batle, a qui hem de reconèixer la seva aposta per les noves tecnologies, va obrir les portes a Juan Montes de Oca amb l’objectiu de crear un área d’Animació per ordinador que possibilités les activitats de creació audiovisual utilitzant les noves tecnologies.

En aquells dies, Juan Montes de Oca ja portava anys, des de principis dels vuitanta, intentant obrir-se pas en el món de l’animació tecnològica, fusionant els seus estudis universitaris d’Informàtica a la Universitat Autònoma de Barcelona amb el seu ferm interès en l’animació en particular i en la creació artística en general.

Logotip del màster MA ISCA

La UIB es convertí llavors en la primera universitat de l’Estat a incorporar en els seus continguts la utilització de les noves tecnologies orientada a l’Animació. A primers de 1989 Juan Montes de Oca marxà a Paris (França), concretament al INRIA-Roquencourt, gràcies a una beca de la Caixa d’Estalvis de Balears (Sa Nostra) amb l’objectiu d’aprofundir en la formació i tecnologia en Animació per ordinador. Llavors França era el país europeu més avançat en aquest tipus d’aplicacions tecnològiques. A l’estada, que es va perllongar fins al 1990, Montes de Oca va establir múltiples contactes i col•laboracions amb el nucli professional i universitari d’Animació per ordinador: Cal destacar les relacions amb la Universitat París VIII i amb l’empresa BSCA, llavors una de les millors quant a resultats, tant des del punt de vista de la realització com en el camp de desenvolupament de programari especialitzat.

Antic logotip de LADAT

Amb aquesta empresa la UIB va subscriure un conveni de col•laboració mitjançant el qual, el professor Juan Montes de Oca col•laborà en les activitats de desenvolupament. El conveni va possibilitar la cessió a la UIB de tot el programari propi de realització d’animació per ordinador. També a França va sorgir la possibilitat què la UIB s’incorporés a un grup d’universitats, format per Middlesex University de Londres, Utrecht School of Arts d’Holanda i el Centre National de la Bande Dessinée et l’Image (CNBDI) de França, per desenvolupar un projecte pioner de formació a nivell de postgrau universitari europeu emparat pel programa MEDIA de la Comunitat Econòmica Europea (CEE). Van ser els primers passos del naixement del Màster Europeu d’Animació i Síntesi d’Imatges MA ISCA, estudis amb un clar objectiu de formar especialistes en animació per ordinador per esmenar la gran demanda que, llavors, àrees com la publicitat i el cinema començava a tenir.